هک بازی کلش اف رویال

:: هک بازی کلش اف رویال

هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال هک بازی کلش اف رویال هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال هک بازی کلش اف رویال   هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال   هک بازی کلش اف رویال  هک بازی کلش اف رویال   

منبع : jnoهک بازی کلش اف رویال
برچسب ها : بازی ,رویال  هک ,رویال  ,رویال هک ,رویال  هک بازی ,رویال هک بازی

متن آهنگ مرسی از تتلو

:: متن آهنگ مرسی از تتلو

                                                                      نتیجه تصویری برای مرسی تتلو                                                                               مرسی وقتی که نداشتم به خیلی ها حسی انرژی ها رسید مرسی

حتی از گلگیا مرسی

ممنون ، مرسی وقتی که نداشتم به خیلی ها حسی انرژی ها رسید مرسی

حتی از گلگیا مرسی

♫♫♫♫♫♫

هرچی از دلت میاد ، بده بیاد انرژیات

باورم نمیشه همه باهام خوبن

منی که یه سربار واسه بابام بودم

باورم نمیشه باهام عکس میندازن هی

همه جا آهنگا که من میسازمه

من همیشه تنها بودم

همیشه استرس داشتم همه جا حتی اونور

همیشه نگران کارا و حرفامونم

همیشه بدور از همه جمعا موندم

دعوا اونقد داشتیم اونقد بد راه اومد

این روزگار باما ما موندیم سرپا اونوقت

هم همیشه چشما قرمز دستامون یخ اه

وقتامون کم میومد درسامون سخت

همیشه حواسم به خرج کردنم بوده

امید دارم حتی فقط وقتی چند برگ ازم مونده

همیشه گفتم واسه برگشتنم زوده

ما تا تهش هستیم ، دست حق هم بدرقم بوده

با اینکه مسیرامون بد بدرقم بوده

همیشه آماده نگران مضطرب ، حواس جمع با همه راه اومدم

اما بازم اونا که دوسم داشتن ، آخرش واسه گنده شدن تو محل منو با چاقو زدن

آدما چه بد بار اومدن ، همیشه آماده بودم

که هرچی دارمو آنن یه جا باهم بدم ، من عالم گِلم ، یه عالم حرفم

بذار بازم بگم همیشه تشو دیدم ، نمونده هیچ چیزی که بخوان یادم بدن

نمونده حتی واسم دلم ، دیگه نمیشه گفت آدم به من

♫♫♫♫♫♫

اما مرسی ، مرسی وقتی که نداشتم به خیلیا حسی

انرژیا رسید آ ، مرسی  حتی از گلگیا مرسی

حتی از گلیگا مرسی ، به من انرژیات رسید

♫♫♫♫♫♫

یادمه که انقده بد بودش همه چی ، مادر همش عین یه مرد کار میکرد

جفت چشامم تا حد مرگ خار دیدن ، اینکه میشنم اینجوری شعرای درددار میگم

از بچگی میگفتم که حالا چی تو راهته ، میفهمیدم بابام دو ساعت واس چی توالته

میدونستم رویاهام بعیدن با این پول ، بچه بودم ولی بد حالیم

پدرم اما خدایی مرد بود ، واسه ما بد بود ولی تو محل بهترین آدم بود

بین همسایه ها محبوب ، یه مرد واقعا خوب

هرچند نذاشته واسم پولو ، نمونده هیچ چیز خاص از اون

ولی خوب بازم بود ، میزد از خوراک خودمون از شیکم میکمو راحت

از خیلی از چیزای دیگه ام میکند ، خودمونو نداشتیم نگران این و اون بود

اون موقع ما نمیفهمیدیم چی داشت جمع میکرد

خلاصه نه پول کسیو خورد نه سر سفره نفرینو نحسی آورد

هرچیم داشت حال به اینو اون میداد ، آخرشم موند تو بی کسیو و مُرد

♫♫♫♫♫♫

مرسی وقتی که نداشتم به خیلی هاحسی انرژی هارسید مرسی

حتی از گلگیا مرسی

ممنون ، مرسی وقتی که نداشتم به خیلی ها حسی انرژی هارسید مرسی

حتی از گلگیا مرسی

هرچی از دلت میاد ، بده بیاد انرژیات ، مرسی

حتی از گلگیا مرسی

مرسی به من انرژی داد

مرسی واقعا مرسی

وقتی که نداشتم به خیلی هاحسی انرژی هارسید مرسی

حتی از گلگیا مرسی

♫♫♫♫♫♫

منبع : jnoمتن آهنگ مرسی از تتلو
برچسب ها : مرسی ,گلگیا ,خیلی ,نداشتم ,انرژی ,♫♫♫♫♫♫ ,گلگیا مرسی ,مرسی وقتی ,هارسید مرسی ,انرژی هارسید ,خیلی هاحسی ,هاحسی انرژی هارسید ,خیلی هاحسی انرژی

متن آهنگ جدید تتلو به نام به من چه هان بگو خودم چه مرگمه بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بزار عوضی

:: متن آهنگ جدید تتلو به نام به من چه هان بگو خودم چه مرگمه بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بزار عوضی

      متن آهنگ جدید امیر تتلو به نام من چه هان خسته از مردمِ شهر ، خسته از اون که تو میخوای بشی و من خودِشَم

خسته از الکلِ شر ، پاک خونه از دَم پُرِ شمع

فکرِ هدف کُلِّ شب ، اون که میگفت نرو که رفت خودِشَم

دوست دارَن دست خورده شَن ، بذار بره با اونا که درخورِشَن

بگو با اصلاً کلِّ شهر ، هه

به من چه هان ؟!

بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند یه مرتبه

برو راحتَم بذار عوضی ، نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

به من چه هان ؟!

بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند یه مرتبه

برو راحتَم بذار عوضی ، نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

خسته ام از این الگوریتمِ زندگی ، خسته از دوسِت دارم اونم هرطوری که بهم بگی

آرومَم نمیکنه دیگه هر گُلی که بهم بدی

به من چه هان ؟!

بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند یه مرتبه

برو راحتَم بذار عوضی ، نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

به من چه هان ؟!

بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند یه مرتبه

برو راحتَم بذار عوضی ، نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

به من چه کی مُرد ، کی باخت کی بُرد

کی گرفت سیمرغ اینطور بی ذوق ، کی اومد رو بیلبورد میلبورد بیخود هرکی اومد ، یه دلِ سیر خورد ...

به من چه اون چشه ؟ خودش خواست که تو چشه ، خودش خواسته سوژه شِه

زیادی وِل بپری بدن حق داره کوفته شه ، اون خودش خواسته کوفتِش شه

به من چه لعنتی حالِ من چطور خوب بشه ؟

به من چه هان ؟!

بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند یه مرتبه

برو راحتَم بذار عوضی ، نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

به من چه هان ؟!

بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند یه مرتبه

برو راحتَم بذار عوضی ، نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این

همه جا پُشتِ هم بَدِ همو هِی میگیم

همه جا گشنه پس غمِ همو کِی دیدیم

همه جا میدى فقط وعده بعد و هِی میری

میزنی شوخی شوخی قلبِ منو جِر میدی

خنده خنده یهویی بندِ همو آب میدیم

همه جا دیوارِ و پنجره رو خواب دیدیم

میشینیم و وایسادَنِ یه پیرمرد رو میبینیم

دَمِ بدشانسی فقط فیلمِ همو میگیریم

خسته ام از خوابیدن ، از خواب دیدن ، از پاییدن ، نه آبجیتَم ، نه مامیتَم ، نه داییتَم ، نه عادیَم ، نه مادیَم

نه هرجا زود میرم و وا میدم ، نه وا میرم ، نه حتی رو میدم به فامیلَم ، روانیَم

به من چه هان ؟!

بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند یه مرتبه

برو راحتَم بذار عوضی ، نمیشه اوضاع دیگه بدتر از این 

منبع : jnoمتن آهنگ جدید تتلو به نام به من چه هان بگو خودم چه مرگمه بگو بلند یه مرتبه برو راحتم بزار عوضی
برچسب ها : مرتبه ,مرگمه ,بذار ,بدتر ,اوضاع ,راحتَم ,دیگه بدتر ,اوضاع دیگه ,نمیشه اوضاع ,راحتَم بذار ,خودش خواسته

دانلود آهنگ جدید تتلو به نام به من چه هان بگو خودم چه مرگمه بگو بلند یه مرتبه برو راحتم

:: دانلود آهنگ جدید تتلو به نام به من چه هان بگو خودم چه مرگمه بگو بلند یه مرتبه برو راحتم


خیلی قشنگه همین امروز خونده گوش ندی از دستش دادی  :)

منبع : jnoدانلود آهنگ جدید تتلو به نام به من چه هان بگو خودم چه مرگمه بگو بلند یه مرتبه برو راحتم
برچسب ها :

تتلو

:: تتلو

امیر مقصود لو معروف به تتلو در شهر تهران در ساله 1362 به دنیا اومده و از سال 1379 با موسیقی رپ اشنا شده ( قبلش یه 2 سالی پاپ میخونده ) و در سال 1380 با سفر به دبی و اشنا شدن با شاهرخ تونست سبک ار ان بی رو به صورته کامل فرا بگیره و بعد از اون وارد ایران شد و شروع کرد به ار ان بی خوندن با رپرهای بزرگ اون موقع مثله توهی و پیشرو و ابلیس و تیغه و ......

امیر در اوایل تقریبآ تا سال 1383 کارش در سبک ار ان بی به صورته کاور بود و نتونسته بود به طور کامل تو این سبک رشد کنه تا این که امیر و حسین تهی گروه تی ان تی رو تشکیل دادن و کارهای قوی رو با اهنگ سازیه محسن صادقی بیرون دادن

لازم به ذکر است که بگوییم امیر فردی است که به همراهیه تهی و پیشرو و روزبه اولین کلیپ رپه فارس رو روانه بازار کردند و قدمه بزرگی رو در پیشرفت رپ ورداشتن

امیر تتلو به دلیل کدورتی که با حسین پیدا کردن گروه تی ان تی رو رها کرد و هر کدوم به کارهای خودشون ادامه دادن البته مثله اینکه جدیدن و بعد از کلیپ گیر میدادی با هم اشتی کردن ولی دیگر گروه تی ان تی وجود ندارد

نکته جالب در مورد تتلو اینه که تتلو تا کنون هیچ البومی بیرون نداده و هرچه از او به عنوان اهنگ بیرون امده به صورت تک اهنگ بوده است

امیر تتلو را همگان با سبک ار ان بی میشناسند ولی امیر تاکنون در 3 یا 4 ترک رپ نیز خوانده است

امیر تتلو که با سروش و رضا پیشرو نیز رابطه یه صمیمانه ای داشت سر قبول نکردن عضویت در صامت با انان نیز به مشکل برخورد و الان با هیچ کدوم رابطه دوستانه ندارد

زمانی که تتلو در ایران بود در سعادت اباد سکونت داشت ولی از اوایل سال ۸۹ به دبی رفته است

به زودی رپ رو میزاره کنار ولی نمیگه کی . امیر 6 ماه تو دوبی زیر نظر شاهرخ سالار سولفژ کار کرده . آهنگساز و تنظیم کننده و استادش محسن صادقی هستش . تو استودیو اوج مهر ضبط میکنه . از رپرها کار پیشرو ، تیغه ، تهی ، زدبازی ، اردلان و فلاکت رو فقط دوست داره .
البته اردلان رپر خودشه یعنی خودش درستش کرده و به زودی هم میترکونه . معنی تتلو هم فقط به خودش ربط داره .
یه شایعاتی هست که میگن امیر تتلو شغلش فلانه . بدونین که همش شایعه اس و این عکسها در هر مکانی که گرفته شده توسط هواداران بوده . تنها شغل امیر کار ساختمانه که با دامادشون که مهندس عمرانه شریکن .

منبع : jnoتتلو
برچسب ها : امیر ,پیشرو ,بیرون ,گروه ,اهنگ ,محسن صادقی

هابیت

:: هابیت
این زندگی نیست که ماجرا را خلق می کند ، بلکه این ماجراجویی است که زندگی را خلق می کند
اولین قسمت از سه گانه ی هابیت اکران شد و به فروش یک میلیاردی خود نزدیک می شود. کارگردان این پروژه ی سنگین کسی نیست جز سر پیتر جکسون که هیچکس نخواهد توانست که فیلمی از روی یک رمان بسیار سنگین ، یک فیلم دلنشین و زیبا و بصورت فانتزی به وجود بیاورد. 
داستان اولین قسمت فیلم هابیت اینگونه آغاز میشود. شمعی روشن می شود و راوی قصه ی ماجرا از زبان بیلبو بگینز پیر هستش که زندگی نامه و سفر پر هیاهوی خود را می خواهد شرح دهد. 
بیلبو سخن خود را اینگونه آغاز می کند و همچنین فیلم هم اینگونه آغاز می شود :" فرودوی عزیزم، یه بار ازم پرسیدی که آیا من همه ی ماجراجویی هام رو بهت گفته ام، خب من راستشو بخوای حقیقت رو گفتم، اما همه ی داستان رو بهت تعریف نکردم." همین جمله ی بیلبو که در آغاز با روشن کردن شروع می شود به ما میگوید فیلم قرار است یک ماجراجویی ناب و دیدنی رو در سه قسمت به چشم تماشاگران خواهد گذاشت. یک ماجراجویی که یک هابیت ترسو و گوشه نشین ناخواسته تبدیل به یک قهرمان میشود.
رمان هابیت با ترجمه شده به زبان فارسی در کل 422 صفحه و 19 فصل است . که فیلم هابیت فقط شش فصل آن را به قسمت اول خود اختصاص داده است. 
فیلم هابیت اوایل داستان خسته کننده است و حوصله سربر ، چرا پیتر جکسون اوایل فیلم را اینگونه ساخته است؛ به دلیل اینکه اولا فیلم باید کاملا بر کتاب و رمان هابیت وفادار باشد، در رمان هابیت هم مثل اوایل همین فیلم است، دومین دلیل هم باید شخصیت و خصوصیات اخلاقی آنها به بیننده معرفی گردد. در اینجا ما 13 دورف و همچنین یک هابیت و یک جادوگر به اسم گندالف داریم که گندالف که تو سری ارباب حلقه ها کامل معرفی شد و اینجا نیازی نیست همونطور که کارگردان تو فیلم هابیت هم گندالف رو زیاد معرفی نمی کنه. می رسیم که به دورف ها که 13 نفر هستند و هر کدومشون یک به یک وار خانه ی بیلبو می شوند. بومبور ؛ یک دورف چاق و خپل و شکم دوست. بیلبو ؛ یک هابیت که از طرف جد پدرش به بگینز ها میره (بگینز ها اصولا به هابیت هایی می گن که دنبال دردسر و ماجراجویی نیستن و فقط می خواهند در خانه های خودشون در آرامش باشند) و از طرفی هم به جد مادرش به توک ها میره (توک ها هم برعکس بگینز ها به دنبال ماجراجویی و دردسر هستند) وقتی که فیلمه رو دیدین ، نگین که چرا بیلبو یهویی نظرش عوض شد و حاضر شد بره به ماجراجویی! این به دلیل خصوصیات توکی و بگینزی اونه. تورین اونکشیلد ؛ یک دورف شجا و مغرور، بالین؛ پیرترین و داناتری دورف، دوالین؛ یک دورف جنگجو و غیرتی، فیلی و کیلی؛ دو دورف جوان و خواهر زاده ی تورین سپربلوط که خیلی هم کله شق و شجاع هستند و بقیه ی شخصیت ها مثل دوری، نوری، اوری، گلوین، بوفور، بیفور. که هر کدام از اینها باید یه جوری معرفی بشه. سوما هم نوع فیلم سازی پیتر جکسون اینگونه است نمونش هم تو فیلم ارباب حلقه ها و کینگ کونگ دیدم که اوایل فیلمش رو یکجورایی خسته کننده و با تم طنز پیش میبره و ماجرای فیلمش بعدا تاریک و هیجان انگیز میشه و ما بعدا تو فیلم هاش میتونیم با شخصیت ها همذات پنداری کنیم، این سبک ساختن یک فیلم به سبک پیتر جکسونیه.
گندالف چرا بیلبو رو انتخاب کرده، چرا اون همیشه هابیت ها رو انتخاب می کنه؟! هابیت ها یک خصوصیات منحصر به فردی رو دارند، آنها میتوانند بدون هیچ سر و صدایی و بدون دیده شدن اینور و اونور برن و در دزدی هم می توانند تبهر خاصی رو به خودشون اختصاص بدن. گندالف هم به همین دلیل او را انتخاب کرد که اونو بفرسته پیش اژد ها (اسماگ) تا که ببینه وضعیت اسماگ در چه حالیه ؟! آیا اون اونجا هست؟! آیا اون مرده یا زنده است؟! و دلیل دیگه اینکه گندالف چرا باید بیلبو رو انتخاب بکنه اینه که بیلبو هیچوقت از خانه ی خود بیرون نمی رفته و تنها جای دوری که رفته حوالی شهر شایر خود خواهد بود به همین دلیل گندالف بیلبو رو انتخاب می کنه تا یه تکونی به خودش بده.
نیمه ی دوم فیلم (بعد از اینکه نیمه ی اول فیلم تماشاگر را خسته کرده است)، یک گرد و خاک به پا میکند که نگو، فیلم آنچنان هیجان انگیز خواهد شد که بکل ماجرای خسته کنندگی نیمه ی اول فیلم را فراموش کردم. (البته نیمه ی اول فیلم واسم خیلی شیرین بود) دقایق اول فیلم که همش طنز بود در دقایق دوم فیلم داستان سیاه و تاریک میشه. و ما وارد قعر سیاه داستان فیلم خواهیم شد.در نیمه ی دوم فیلم داستان و ماجرا و لحظات زد و خورد آنچنان جذاب و دیدنی است که تاحالا با دیدن هیچ فیلمی که امسال پخش شد، لذت نبرده بود. فیلم هابیت یکی از لذت بخش ترین فیلم هایی بودش که امسال دیدم.
باز هم شخصیت گالوم تو فیلم هنر نمایی می کند و میدرخشد و هیجان فیلم را دو چندان کرد. گالوم کارکتری است که شخصیت دو گانه را دارد ، او هم عاشق حلقه هست و هم تنفر عجیبی به آن دارد، همونطور که هم عاشق خودشه و هم از خودش متنفره. معما بازی او با بیلبو حیرت انگیز و جذاب است و این یعنی هنر نمایی دو هنرمند یعنی تالکین و پیتر جکسون. 
کارکتر گالوم بسیار عجیب ساخته شده است، او وقتی که نفس می کشد شکمش عقب جلو میرود و همچنین رگ ها و ستون فقراتش و استخوان هایش رو هم که در حال حرکت است می توان از بدن لاغر مردنی اون دید.
بیشتر جلوه های ویژه ی فیلم هابیت حیرت انگیز است ، به عنوان مثال وقتی که دورف ها وارد ریوندل میشوند یا وقتی که اژد ها به اره بور حمله میکند یا وقتی که سپاه اورک ها دارن با دورف ها می جنگن و یا وقتی وارد شهر گابلین ها میشوند عالی است. جلوه های ویژه بر روی کارکترها هم بسیار دیدنی و ستودنی هستش مخصوصا در مورد موجوداتی به اسم گابلین ها و یا کارکتر گالوم و آزوگ که همگی بصورت CGI هستش.
در مورد موزیک متن فیلم هم بعضی موزیک متن ها تکراری است و بعضی هاش هم جدید، در مورد موسیقی متن که تکراری است منظورم اینه که از سری فیلم های ارباب حلقه ها گرفته شده تا اون حس نوستالژی رو به بیننده القا کنه و موسیقی متن های جدیدش هم که خالقشون هاوارد شور است فوق العاده زیبا درآورده است.
بازی بازیگران مخصوصا مارتین فریمن در نقش بیلبو ، سر ایان مکلن در نقش گندالف، ریچارد آرتمیچ در نقش تورین سپربلوط و اندی سرکیس در نقش گالوم هر کدوم به طور ترتیب عالی، عالی ، خوب و فوق عالی هستند.
نوع روایت فیلم هابیت تشابه بسیار عجیبی با ارباب حلقه ها ؛ یاران حلقه در لحظه ای که فیلم شروع میکند رو داره، در قسمت اول ارباب حلقه ها فیلم با راوی کیت بلانشت شروع میشه و همچنین در فیلم هابیت هم با راوی ایان هلم شروع میشه. به طور کلی اوایل فیلم هابیت تشابهات زیادی رو با ارباب حلقه ها یاران حلقه داره و پیتر جکسون خواسته اون نوستالژی که در اوایل پخش ارباب حلقه ها داره رو دوباره به ما زنده کنه و موفق هم عمل کرده.
داستان فیلم هابیت چهار نوع داستان مختلف در خود جای داده است. 
1: ماجراجویی و سفر سخت بیلبو بگینز.
2: دورف در جستجوی باز پس گیری محل زندگی خود از دست اژدهای خبیثی به اسم اسماگ.
3: وجود یک نیروی تاریکی و وارد شدن نکرومنسر که فکر کنم همان سایرون باشد.
4: آزوگ یک اورک رنگ پرید که خواهان انتقام از تورین سپربلوط است. 
که در قسمت های آینده داستان پیچیده تر و شخصیت ها بیشتر هم خواهد شد. 
مفهوم کلی فیلم هابیت در مورد شجاعت و وفاداری و دوری از خانه است. "شجاعت واقعی این نیست که زندگی رو بگیری ، بلکه اینه که زندگی رو ببخشی." این جمله ی گندالف به بیلبو بگینز در اوایل فیلم است. بیلبو بگینز بعدا زندگی یک نفر رو که می توانست همان جا جانش را بگیرد رو بخشید. فیلم به ما میگوید "شجاعت این نیست که زور و بازو داشته باشی ، شجاعت واقعی این است که از خانه ی خود دور شوی"، فرد شجاع تو فیلم دورف ها نیستند، بلکه بیلبو بگینز است، دورف ها به دنبال خانه ی خودش هستند و همیشه دلشون واسه خانه ی خودشون تنگ میشه (هیجا خونه ی خود آدم نمیشه) آنها شجاع نیستند، آنها دورف هایی هستند که جنگجو هستند و واسه دیدن خونشون لحظه شماری میکنند، آدم شجاع واقعی اینجا بیلبو بگینز است، یک هابیت ساده و دنیا ندیده که از خانه ی پدری خود که خیلی هم دوستش داره دور و دور تر میشه و به دورف ها کمک میکنه که خانه ی خودشان رو پس بگیرن،شجاعت بیلبو بگینز در هر گوشه ی فیلم دیده میشه ولی خودش خبر نداره همچنین دورف ها هم نمیدونند و تنها کسی که حس میکنه گندالف است.
فیلم هابیت با اینکه یک فیلم آموزنده است میتوان در کنارش یک فیلم فلسفی هم دانست. مثلا در یکجا گندالف میگه : "سارومان معتقده تنها قدرت زیاده که جلوی اهریمن رو میتونه میگیره، ولی این چیزی نیست که من بهش رسیدم، من پی بردم که این چیزهای کوچک و کردار روزانه ی افراد عادی هست که تاریکی رو مهار می کنه، کارهایی ساده از روی مهربانی و عشق. چرا بیلبو بگینز ؟! شاید به این دلیله که من می ترسم و اون بهم شجاعت میده."
جمله با اینکه تو بیشتر فیلم ها یه جوری هایی اینارو گفته ولی تو فیلم هابیت یکجوری این جمله رو به نمایش گذاشته شده انگار این جمله تازه است و برای اولین بار است که این جمله رو از زبان خوده گندالف میشنویم. و همچنین با اینکه جمله ی گندالف همچین چیز بزرگی به نظر نمیرسد ولی اگه کمی فکر کنیم به عمق جمله اش پی خواهیم برد . همین جمله ای که گندالف گفت زیبایی فیلم رو واسم دوچندان کرد. اصولا من آدمی هستم که به دیالوگ های معنادار اهمیت زیادی رو میدم و تو فیلم هابیت همین جملات معنادار بین شخصیت ها رد و بدل شد. مثلا جایی که بانو گالادریل (با بازی کیت بلانشت) میگه : " چیزی در سایه ها در حال حرکت است، مخفیانه، پنهان از ما"
چیزی در سایه ها منظورش همان سایرون است که در اصل همان شیطان است که در فیلم ارباب حلقه ها که یک فیلم آخرالزمانی هم بود نابود شد.
در کل فیلم هابیت یک فیلم دلنشین و هیجان انگیز است که در قسمت های آینده دلنشین تر و هیجان انگیزتر هم خواهد شد. 
همانطور که باید گفته بشه، هابیت رو اصلا نباید با فیلم ارباب حلقه ها مقایسه کرد ، ولی اگر خواستین مقایسه بکنین، منطقی ترین کار این است که هابیت رو هم مثل ارباب حلقه ها کامل باید دید تا یک مقایسه ی درست و حسابی کرد وگرنه نمیشه که مایی که هر سه قسمت ارباب حلقه ها رو دیدم فقط با دیدن یک قسمت هابیت آن را در مقابل ارباب حلقه ها خیلی ضعیف بدونیم.
در کلام کلی در مورد کارگردان فیلم هابیت : در این فیلم دونستم که پیتر جکسون تنها یک کارگردان است که می تواند فلسفه و تخیل رو باهم قاطی کند و به زیبایی هرچه تمامتر به نمایش بگذارد.
منبع : jnoهابیت
برچسب ها : فیلم ,هابیت ,بیلبو ,حلقه ,دورف ,گندالف ,فیلم هابیت ,ارباب حلقه ,بیلبو بگینز ,پیتر جکسون ,اوایل فیلم